Výstroj

Základní vybavení
Maskovací vzor: vz.95
Pokrývka hlavy: čepice vz.95 / klobouk vz.95 / helma serie MICH a PASGT s potahem vz.95.
Obuv: jakákoliv vhodná pro pohyb v terénu (používáme např. kanady vz.60).
ODOLNÉ BRÝLE!

Nosný systém
Používáme taktické vesty ve vz.95 (případně oliv).
UBV vz.95 od As-Tex
Vesta SA 58 od ALP
Vesta TL 98 mk II. od ALP

NPP 2006 od SPM
a jiné.

Tlumoky, batohy..
TL30
SPM 25l
a jiné.

Výzbroj

AEG do 130 m/s.

Manualní odstřelovačky do 190 m/s.

Plynové sekundární zbraně.